Home
Even voorstellen
Taak van de Pedicure
Contact
Behandelingen
Sporters
Tarieven
Blaren
Eelt
Ingegroeide nagel
Kloven
Likdoorn
Voetwratten
Koude voeten
Privacy

 Privacy

 

Pedicure Schouwen respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website.

Behandeling van uw gegevens gebeurt zorgvuldig en uiteraard houd ik mij daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Uw gegevens zal ik zeer zorgvuldig behandelen en niet gebruiken om u actief te benaderen, anders dan gebruik met betrekking tot behandelingen. Zonder uw toestemming zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden worden verstrekt, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn hiertoe een verplichting oplegt. Via de website worden geen gegevens over u verzameld. Uw gegevens moeten altijd een minimale periode worden bewaard zoals wordt geëist voor de financiële administratie en vanuit de Code van het voetverzorgingbedrijf.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd; er wordt uiterst zogvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan; denk daarbij aan beveiliging van computer en back-up .Alle data van klanten zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens: Met betrekking tot de pedicurebehandeling wordt het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens tot een minimum beperkt. Alleen die gegevens die nodig zijn om zeker te stellen dat de behandeling geen nadelig gezondheidseffect kan hebben. Vanwege het persoonlijk contact met de klant zal dit altijd mondeling worden toegelicht. Niemand anders dan Pedicure Schouwen heeft toegang tot uw gegevens.

Minderjarigen: minderjarigen worden alleen behandeld na uitdrukkelijke toestemming van een der ouders waarbij tevens de noodzakelijke opslag van persoonsgegevens van de minderjarige klant wordt benadrukt.

Uw rechten: U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. In voorkomende gevallen kan aan u overlegd worden wat er is vastgelegd voor administratieve doeleinden. Eventuele onjuistheden zullen worden gecorrigeerd. de adresgegevens vindt u bij "contact"

Wijzigingen: Pedicure Schouwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Vanzelfsprekend wordt zo nodig het privacystatement aangepast in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Aangeraden wordt om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u deze website bezoekt.

 

 

 

 

Pedicure Schouwen
pdicureschouwen@zeelandnet.nl